Όροι και προϋποθέσεις

 • Σπίτι
 • Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου www.kashmirstorz.com (εφεξής “ο ιστότοπος”) και των γενικών αρχών για τους ιστότοπους των θυγατρικών μας και των διεθνών θυγατρικών μας και αποτελεί τις δεσμευτικές σας υποχρεώσεις έναντι της KashmirStorz International AG ( εφεξής “KashmirStorz” (“Συμφωνία χρήστη”). Το παρόν Συμφωνητικό ισχύει μετά την αποδοχή της εγγραφής για νέους εγγεγραμμένους χρήστες, η KashmirStorz μπορεί να τροποποιήσει τη Συμφωνία Χρήστη ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Όλοι οι τροποποιημένοι όροι θα τεθούν σε ισχύ αυτόματα τριάντα ημέρες μετά την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο και οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση του Ιστότοπου θα διέπεται από αυτούς τους τροποποιημένους όρους. Επιπλέον, θα σας ειδοποιήσουμε σύμφωνα με τις Προτιμήσεις ειδοποιήσεων. Η παρούσα Συμφωνία ενδέχεται να μην τροποποιηθεί διαφορετικά, εκτός από γραπτή υπογραφή από εσάς και την KashmirStorz. Το Συμφωνητικό Χρήστη αναθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 16 Αυγούστου 2004. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία Χρήστη. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα της Συμφωνίας Χρήστη κριθεί άκυρη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, αυτή η ρήτρα θα θεωρηθεί διαχωρίσιμη και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων ρητρών της Συμφωνίας Χρήστη. Πρέπει να διαβάσετε, να συμφωνήσετε και να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία χρήστη και στην Πολιτική Απορρήτου του KashmirStorz, οι οποίοι περιλαμβάνουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά παρακάτω και εκείνους που ενσωματώνονται με αναφορά, προτού μπορέσετε να γίνετε μέλος του KashmirStorz. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα, καθώς διαβάζετε αυτό το Συμφωνητικό Χρήστη, να έχετε πρόσβαση και να διαβάζετε τις πληροφορίες που περιέχονται σε άλλες σελίδες και ιστότοπους που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, καθώς ενδέχεται να περιέχουν περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για εσάς ως χρήστης του KashmirStorz. Σημείωση: οι υπογραμμισμένες λέξεις και φράσεις είναι σύνδεσμοι προς αυτές τις σελίδες και ιστότοπους. Με την αποδοχή αυτής της Συμφωνίας Χρήστη, συμφωνείτε επίσης ότι η από μέρους σας χρήση των ιστότοπων των θυγατρικών μας και των διεθνών συνεργατών μας θα διέπεται από τη Συμφωνία χρήστη και την Πολιτική απορρήτου που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους.

Οι προϋποθέσεις μας

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:-

 • Γυναικεία ενδύματα: – 100 τεμάχια ανά στυλ ανά χρώμα.

 • Είδη επίπλωσης σπιτιού: – 50 τεμάχια ανά στυλ

 • Είδη δώρου: – 100 τεμάχια ανά στυλ ανά χρώμα.

 • Διάφορα Προϊόντα: – Σύμφωνα με την απαίτηση, αλλά η ελάχιστη παραγγελία για το ίδιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 US $

Ελάχιστη αγορά: –

 • Άμεσα διαθέσιμα προϊόντα: – 200 US $.

 • Παραγγελία παραγωγής: – 500 US $.

Ωρα παράδοσης:-

 • Για παραγωγή: – 4-5 εβδομάδες

 • Για Έτοιμα Είδη: – 1-2 εβδομάδες.

Πληρωμή:-

 • Για Έτοιμες Παραδόσεις: – 100% προκαταβολή

 • Για παραγγελία παραγωγής: – 50% προκαταβολή με παραγγελία & υπόλοιπο 50% πριν από την αποστολή από το εργοστάσιό μας

 • Όλες οι τιμές είναι τιμή εξαγωγής / ολόκληρης πώλησης σε καθαρά δολάρια ΗΠΑ F.O.B Delhi, Ινδία. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Επιλεξιμότητα μέλους

Εάν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας και συμφωνείτε να αποδεχτείτε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο λογαριασμό σας ή στον κωδικό πρόσβασής σας.

Συμφωνείτε να:

Δώστε αληθινές, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως σας ζητείται από τη φόρμα εγγραφής του kashmirstorz (οι πληροφορίες αυτές είναι τα «Δεδομένα εγγραφής»).

Δεν πρέπει να συμπεριλάβετε κανένα από τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως διευθύνσεις email κ.λπ. στο όνομα χρήστη σας. και Διατηρήστε και ενημερώστε αμέσως τα Δεδομένα Εγγραφής για να τα διατηρήσετε αληθινά, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς ή η KashmirStorz έχει εύλογους λόγους να υποψιάζεται ότι τέτοιες πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς ή ότι δεν είναι σύμφωνες με τη Συμφωνία Χρήστη, το KashmirStorz έχει το δικαίωμα επ ‘αόριστον να αναστείλει ή να τερματίσει τη συνδρομή σας και να αρνηθεί να σας παρέχει πρόσβαση στον ιστότοπο

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις στον ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοιες ανακοινώσεις είναι γραπτές.

Τέλη και υπηρεσίες

Η συμμετοχή στον ιστότοπο είναι δωρεάν. Το KashmirStorz δεν χρεώνει καμία αμοιβή για περιήγηση, υποβολή προσφορών και αγορά στον ιστότοπο. Προτού αναφέρετε ένα στοιχείο προς πώληση μέσω του Ιστότοπου, σας ζητάμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Χρεώσεων και Πιστώσεων που ενσωματώνεται στο παρόν με αναφορά σε αυτήν τη συμφωνία.

Οι πολιτικές χρέωσης και πίστωσης χρεώσεων στο KashmirStorz ισχύουν από τις 7 Φεβρουαρίου 2005. Ωστόσο, η KashmirStorz διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατά καιρούς τις πολιτικές χρέωσης και πίστωσης. Ειδικότερα, το KashmirStorz μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να εισαγάγει νέες υπηρεσίες και να τροποποιήσει ορισμένες ή όλες τις υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο. Σε μια τέτοια περίπτωση το KashmirStorz διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει τέλη για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρονται ή να τροποποιεί / εισάγει τέλη για υπάρχουσες υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση. Αλλαγές στις πολιτικές χρέωσης και πίστωσης αμοιβών θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο και τέτοιες αλλαγές θα ισχύουν αυτόματα αμέσως μετά την καταχώρησή τους στον ιστότοπο.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι χρεώσεις θα αναφέρονται σε Ινδικές ρουπίες. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των αμοιβών που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας και συμφωνείτε να επιβαρύνεστε με οποιονδήποτε και όλους τους ισχύοντες φόρους, χρεώσεις, επιπτώσεις κ.λπ. Το KashmirStorz διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει προειδοποίηση, να αναστείλει προσωρινά / επ ‘αόριστον ή να τερματίσει τη συνδρομή σας και να αρνηθεί να σας δώσει πρόσβαση στον Ιστότοπο σε περίπτωση μη πληρωμής των τελών από εσάς στο KashmirStorz. Το KashmirStorz διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναλάβει νομική ενέργεια σε περίπτωση μη πληρωμής των τελών από εσάς στο KashmirStorz.

Μυστικότητα

Δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο όπως περιγράφεται στην Πολιτική απορρήτου Θεωρούμε την προστασία του απορρήτου των χρηστών ως μια πολύ σημαντική αρχή της κοινότητας. Κατανοούμε ξεκάθαρα ότι εσείς και οι πληροφορίες σας είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία μας. Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας σε υπολογιστές που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και προστατεύονται από φυσικές και τεχνολογικές συσκευές ασφαλείας. Εάν αντιτεθείτε στη μεταφορά ή χρήση των Πληροφοριών σας με αυτόν τον τρόπο, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

χωρίς εγγύηση

Η KashmirStorz και οι προμηθευτές της παρέχουν τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή, σιωπηρή ή νόμιμη και συγκεκριμένα αποποιείται τυχόν υπονοούμενες Εγγυήσεις τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη

Τον περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η KashmirStorz ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, παρεπόμενες, παρεπόμενες ή παραδειγματικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων ζημιών που προκύπτουν ή σε σχέση με τον Ιστότοπο, τις υπηρεσίες του ή την παρούσα συμφωνία (ωστόσο προκύπτει, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας).

Η ευθύνη του kashmirstorz σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στο ποσό των τελών, εάν υπάρχουν, που καταβάλατε από εσάς στο KashmirStorz. Η KashmirStorz, οι συνεργάτες της και οι συνεργάτες της τεχνολογίας δεν κάνουν καμία δήλωση ή Εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή / και την επικαιρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών, λογισμικού, κειμένου, γραφικών, συνδέσμων ή επικοινωνιών που παρέχονται μέσω ή μέσω της χρήσης του Ιστότοπου ή ότι η λειτουργία του Ιστότοπου θα είναι χωρίς σφάλματα και / ή χωρίς διακοπή. Κατά συνέπεια, η KashmirStorz δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρηματική ή άλλη ζημία που υπέστη εσείς λόγω:

Τυχόν διακοπή ή σφάλματα στη λειτουργία του Ιστότοπου. Καταλαβαίνετε ρητά και συμφωνείτε ότι το KashmirStorz δεν θα φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες ή παραδειγματικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, καλής θέλησης, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων ζημιών (ακόμη και αν Το KashmirStorz έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών).

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε και (ανάλογα με την περίπτωση) τους γονείς, θυγατρικές, συνεργάτες, αξιωματικούς, διευθυντές, αντιπροσώπους και υπαλλήλους μας, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που έχουν γίνει από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή προκύπτει από την παραβίαση της Συμφωνίας Χρήστη ή των εγγράφων που ενσωματώνει με αναφορά ή από την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

Σχέση και ειδοποίηση

Καμία από τις διατάξεις της Συμφωνίας Χρήσης δεν θεωρείται ότι συνιστά εταιρική σχέση ή πρακτορεία μεταξύ εσάς και του KashmirStorz και δεν θα έχετε καμία εξουσία να δεσμεύσετε το KashmirStorz με οποιονδήποτε τρόπο.

Εκτός εάν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά, τυχόν ειδοποιήσεις θα δοθούν ταχυδρομικώς στο KashmirStorz Attn: Νομικό Τμήμα στην πτέρυγα 202 Phoenix House B, Phoenix Mills Compound, 462 SB Marg, Mumbai 400 013 (στην περίπτωση του KashmirStorz) ή στη διεύθυνση email μας παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής (στην περίπτωσή σας). Η ειδοποίηση θεωρείται δεδομένη 24 ώρες μετά την αποστολή email, εκτός εάν ο αποστολέας ειδοποιηθεί ότι η διεύθυνση email δεν είναι έγκυρη. Εναλλακτικά, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε με επικυρωμένη αλληλογραφία, προπληρωμένη ταχυδρομική αποστολή και απόδειξη απόδειξης επιστροφής, στη διεύθυνση που μας παρασχέθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση, η ειδοποίηση θεωρείται ότι δίνεται 3 ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής.

Διαιτησία

Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και του KashmirStorz κατά τη χρήση του Ιστότοπου ή στη συνέχεια, σε σχέση με την εγκυρότητα, την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την εικαζόμενη παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της Συμφωνίας Χρήστη, η διαφορά παραπέμπεται σε έναν μοναδικό Διαιτητή ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο και ουδέτερο τρίτο μέρος που προσδιορίζεται από το KashmirStorz. Τόπος διαιτησίας είναι η Βομβάη. Ο Νόμος Διαιτησίας & Συνδιαλλαγής, 1996, διέπει τις διαδικασίες διαιτησίας. Η διαδικασία διαιτησίας πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.

Κυβερνητικός νόμος

Η συμφωνία χρήστη διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ινδίας