شال و روسری
کافتان
لباس های ماکسی
پوشش های ساحلی
لباسهای بلند

روند ساخت روسری

بررسی اجمالی مراحل آماده سازی پارچه روسری برای کار در حال مرگ ، چاپ و گلدوزی چیست. در ویدئو مراحل مشاهده را مشاهده خواهید کرد

  • تاب خوردن
  • درخشان
  • Bobbin Winding - روند نخ رشته
  • روند بافندگی
  • فرایند بافت ژاکارد
اکنون مشاهده کنید