کافتان چاپی | لباس حیوانات و گل چاپ نوعی پارچه ابریشمی

کافتان چاپی | لباس حیوانات و گل چاپ نوعی پارچه ابریشمی موجود در Kashmirstorz، در طیف وسیعی از الگوهای چاپ زیبا و سبک، چاپ Kaftan انتخاب ایده آل برای تابستان به منظور خنک ماندن است و راحت در حالی که مطمئن شوید که گرما، خسته کننده لباس و قهوهای مایل به زرد در خلیج می باشد. کافتان نوعی پارچه

ادامه مطلب