عمده فروشی روسری سر عربی مردانه Shemagh & Wool Pashmina

فروش عمده روسری پشم پشمینا شماق و مردانه ما در Kashmirstorz با توجه به بسته بندی سر خاورمیانه و عربی و از این طریق از سال 2000 تولید و تهیه پشم و پشمینا ، یاشماق ، موسار ، روسری ، کفیه ، چفیه ، غطرا و رضزا با دوز عمده و عمده فروشی را انجام

ادامه مطلب