پوشش لباس شنای زنانه یو پی اس ، پوشیده ، کافتان ساحلی و

پوشش لباس شنای زنانه یو پی اس ، پوشیده ، کافتان ساحلی و کیمونوس اگر فردی قصد تعطیلات ساحلی را دارد ، بدیهی به نظر می رسد که مدتی در ساحل سپری خواهد شد. بنابراین برای چنین مواردی سه نوع لباس و سه سبک لباس وجود دارد که شخص باید برای تعطیلات ساحل بسته بندی

ادامه مطلب